Zdjecie glówne
< powrót

ŻERKÓW

 

Najokazalszym zabytkiem miasta jest zlokalizowany na wzniesieniu barokowy kościół pw. Św. Stanisława Biskupa z bogatym, rokokowym wyposażeniem wnętrza, stiukami i polichromią Adama Swacha z 1717 roku.
Bezpośrednio w sąsiedztwie zabudowań kościelnych na wzgórzu został zlokalizowany cmentarz parafialny z ośmioboczną kaplicą Świętego Krzyża pochodząca z 1708 roku.
Przy ulicy Kościelnej usytuowany jest budynek dawnej poczty konnej z przeł. XVIII/XIX wieku oraz przejazdowa stajnia.
Centrum miasta to zabudowa z końca XIX w. z czworobocznym rynkiem, która to forma ukształtowała się na zarysie wcześniejszej owalnicowej osady handlowej.
Przy ul. Mickiewicza znajduje się neobarokowy kościół ewangelicki wzniesiony w 1904 roku. Jeszcze do niedawna krajobraz Żerkowa i jego okolic uzupełniał szereg wiatraków drewnianych, charakterystycznych dla regionu „koźlaków”.

Krótka historia kościoła pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Żerkowie
Na miejscu spalonego przez Węgrów w roku 1382 grodu Ostrowskiego, Wawrzyniec Zaręba, kasztelan ostrowski i poznański, buduje w roku 1388 nowy kościół z kamienia i cegły, pw. św.Stanisława. I tak go połączył z dawną kaplicą obozową Ja stanowił z nią jedną całość". Sięgał do dzisiejszego łuku triumfalnego. A oto jak w 1600 opisuje w swoim protokole wizytacyjnym ks. dr Kasper Hap, archidiakon śremski: „Miasto  Żerków   ma poza  obrębem   swoim   kościół  murowany pod wezwaniem
św.Stanisława, poświęcony....... Powała tego kościoła -z desek, pomalowana, ściany czyste,.......pośrodku wizerunek ukrzyżowanego Zbawiciela; posadzka z cegieł, dwoje drzwi drewnianych..... Chrzcielnica drewniana... Zakrystie dwie, murowane, sklepione, z oknami w żelazne kraty zaopatrzone; pierwsza po prawej ręce z drzwiami żelaznymi, opisuje w swoim protokole wizytacyjnym ks. dr Kasper Hap, archidiakon śremski: „Miasto   Żerków  ma poza   obrębem   swoim   kościół  murowany pod wezwaniem św. Stanisław a, poświęcony....... Powała tego kościoła z desek, pomalowana, ściany czyste,.......pośrodku wizerunek ukrzyżowanego Zbawiciela; posadzka z cegieł, dwoje drzwi drewnianych..... Chrzcielnica drewniana... Zakrystie dwie, murowane, sklepione,
z oknami w żelazne kraty zaopatrzone; pierwsza pó prawej ręce z drzwiami żelaznymi, druga po lewej i drzwiami drewnianymi lecz dobrze żelazem obitemi. * To są dzisiejsze dwie zakrystie, bowiem trzecia została dobudowana dopiero w latach 1717-18, kiedy to Maciej Radomicki, wojewoda, generał wielkopolski, przebudowuje i rozbudowuje kościół w stylu barokowym. Świadczy o tym data „1718" umieszczona nad wejściem do zakrystii. Wtedy też wymalował i freskami przyozdobił kościół franciszkanin z klasztoru poznańskiego - Adam Swach. Świadczy o tym napis pod
obrazem Wniebowzięcia Najśw. Matyi Panny „A.D.4.8......... AD.' 1717 FR. Adamus
Swach Ord. Min. Con. Dellineavit et piwcit. "W roku 1895 przy remoncie i odnowieniu 'kościoła część fresków została przemalowana. W latach 1966-68 zostały one na nowo odkryte i zakonserwowane (prof. Teodor Szukała z Poznania)