Zdjecie glówne
< powrót

DĘBNO

 

Najdawniejsze dzieje Dębna związane są z wpływowym rodem Doliwów, którego przedstawiciele do końca XV w. używali przydomka Kot. Miejscowość wymieniona w źródłach historycznych od 1241 r. początkowo jako Debna. W późniejszych czasach własność Popowskich, Roszkowskich i Radomickich, Mycielskich, Paula Cohna oraz Gustawa Carlsta. Hrabia Macielski (1800-1876) założył tu zakład wodoleczniczy. W przebudowanym na cele zakładu spichrzu umieszczono łazienki, mieszkania, sale i miejsca zebrań dla chorych i gości oraz zainstalowano wodociągi, baseny tusze, Najcenniejszym zabytkiem wsi jest gotycki kościół parafialny Wniebowzięcia NMP z lat 1444-1447, jednonawowy, murowany. We wnętrzu neogotycki ołtarz z siedemnastowiecznymi rzeźbami. Na północnej ścianie cenne brazy – Vir Dolorum i Święta Rozalia. Do terenu kościelnego przylega park krajobrazowy o powierzchni 4,4 ha. Nad starorzeczem Warty w 1877 r. wybudowano elektryczny pałac, przebudowany gruntownie w 1930 r. W północnej części parku znajduje się ruina neoklasycznego mauzoleum Cohnów z II połowy XIXw.
Do atrakcji Dębna zaliczyć można także przeprawę promową, będącą przedłużeniem drogowego połączenia z Orzechowem.