Zdjecie glówne
< powrót

CHORYŃ

 

Wieś znana od 1366. początkowo własność rodu Łodziów Choryńskich -Rodnickich, w XVII w. - Ponieckich, Bojanowskich i Śliwinickich, od 1725 r.- Radomickich, od 1735 r.- Szołdrskich, od 1769 r.- Drwęskich na początku XIX w. przechodzi w ręce Taczanowskich, a w 1907 r. sprzedana zostaje  księciu Weimarskiemu. Od 1919 r. własność skarbu państwa. Obecnie siedziba hodowli roślin „Danko" sp.z.o.o. dwór z końca XVIII w. klasycystyczny. oficyna z ok. 1820 r. przebudowana na przełomie XIX i XX w. Park krajobrazowy 2.8 ha. gościł tu dwukrotnie przez dłuższy czas Adam Mickiewicz, we wrześniu 1831 r. był ojcem chrze¬stnym Zofii córki Józefa i Katarzyny Taczanowskich. W lutym 1832 r. spotkał się tu po raz ostatni ze swym bratem Franciszkiem uczestnikiem powstania Styczniowego. Tutaj napisał „Redutę Ordona". 5 III 1832 r. wyruszył stąd w kie¬runku Drezna na zawsze żegnając ojczystą Ziemię.
Kościół p.w. św. Katarzyny Sienieńskiej zbudowany w 1851 r. w stylu neogotyku romantycznego. Dzwonnica neogotycka z 1850 rokuj generał Edmund Taczanowski (1822-1879) brał udział w wiośnie ludów 1848 roku, następnie walczył we Włoszech w armii republikańskiej Garbialdiego. W powstaniu styczniowym 1863 r. dowodził zwycięską bitwą pod Pyzdrami 29 IV, po której został mianowany dowódcą wojsk województw kaliskiego i mazowieckiego.