Zdjecie glówne

Mapa szlaku to pierwsza podręczna mapa szlaku "Podróże z Panem Tadeuszem" na obszarze Gościnnej Wielkopolski. Zaprezentowana na Targach Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2013 w Poznaniu. Bogato ilustrowana, z krótkimi opisami miejsc i wydarzeń  na szlaku oraz informacją o dostępnych narzędziach promocji i edukacji. Umożliwia zebranie potwierdzeń przejścia szlaku i otrzymanie odznaki Podróże z Panem Tadeuszem. Zbieranie potwierdzeń możliwe w sezonie letnim 2014. Lokalizacja punktów potwierdzających przejście szlaku zostanie podana na początku sezonu 2014.

Galeria zdjęć